Choco Bar

Choco Bar

  • Brand:: Kimetsu No Yaiba
  • Character Choice: Random
  • JAN Code:
  • Availability: Out Of Stock
  • $ 1.00

Contains 1 Crunch Chocolate bar + Sticker

Tags: Kimetsu no yaiba, demon slayer, Kimetsu, Tanjiro Kamado, Tanjiro, Inosuke Hashibira, Inosuke, Zenitsu Agatsuma, Zenitsu, Nezuko Kamado, Nezuko, Giyu Tomioka, Giyu, hashira, tengen, sanemi, mitsuri, obanai, gyoumei, muichiro, shinobo, rengoku, polaroids, kanao