KChoco Snack 2

KChoco Snack 2

  • Brand:: Kimetsu No Yaiba
  • Character Choice: Random
  • JAN Code:
  • Availability: Out Of Stock
  • $ 1.00

Each pack contains a 3D Card

Tags: Kimetsu no yaiba, demon slayer, Kimetsu, Tanjiro Kamado, Tanjiro, Inosuke Hashibira, Inosuke, Zenitsu Agatsuma, Zenitsu, Nezuko Kamado, Nezuko, Giyu Tomioka, Giyu, hashira, tengen, sanemi, mitsuri, obanai, gyoumei, muichiro, shinobo, rengoku, polaroids, kanao